Jak správně nainstalovat mou chladničku / mrazák / chladničku s mrazákem?

Naposledy aktualizován 18.11.2021 14:06

Otázka:

  • Jak správně nainstalovat chladničku / mrazák / chladničku s mrazákem?

Platí pro:

  • Chladničky s mrazákem
  • Chladničky
  • Mrazáky

Řešení:

1. Postupujte podle pokynů k instalaci dodaných se spotřebičem.

2. Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 4 hodiny.

To umožní, aby olej stékal zpět do kompresoru.

3. Ujistěte se, že kolem zařízení může cirkulovat vzduch.

4. Neinstalujte spotřebič v blízkosti radiátorů nebo sporáků, trub nebo varných desek.

5. Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo.

6. Neinstalujte spotřebič na místa, která jsou příliš vlhká nebo příliš studená.

7. Nastavte vertikální a horizontální úroveň, když je spotřebič prázdný.

8. Vyjměte rozpěrku dveří z těsnění.

Neodstranění rozpěrky dveří způsobí nesprávné zavření dveří.

9. Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, aktivujte funkci FastFreeze nejméně 24 hodin před umístěním zmrazeného jídla do mrazicího oddílu.

10. Spusťte spotřebič (ve středním nastavení) prázdný po dobu 8 hodin před prvním naplněním.