Je možné u chladniček s mrazničkou změnit směr otvírání dveří?

Naposledy aktualizován 07.12.2022 15:08


Otázka:

  • Je možné u chladniček s mrazničkou změnit směr otvírání dveří? 

Platí pro:

  • Chladničky 
  • Chladničky s mrazničkou 
  • Vysoké mrazničky 

Řešení:

1. U našich chladniček a mrazniček lze obvykle změnit směr otvírání kterýchkoliv dveří.  

  • Podrobnější pokyny naleznete v návodu k použití.
  • Pokud není postup v návodu k použití uveden, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.