Kompresor chladničky běží dlouhou dobu

Naposledy aktualizován 21.07.2020 10:51

Závada

Kompresor chladničky běží dlouhou dobu

Vztahuje se k

  • kombinovaná chladnička s mrazákem

Řešení

To je normální jev. Kompresor může pracovat až cca 45 minut v hodině a v případě spotřebičů s elektronicky řízeným kompresorem i bez přestávky pouze s intenzitou měnící se podle potřeby.

  • Pokud je teplota v chladničce nebo mrazničce normální, nejsou zde důvody k obavám.

Mohou existovat také jiné příčiny delšího chodu kompresoru:

Teplota je nastavena nesprávně

Normální provozní teplota je 4 - 5 °C u chladniček a max. -18 °C u mrazniček. Pokud je teplota nastavena příliš nízko, zvýší to délku chodu kompresoru.

Do spotřebiče bylo nedávno vloženo větší množství potravin

Kompresor pracuje delší dobu, pokud je zapotřebí zchladit mnoho kusů potravin.

Potraviny byly při vkládání do spotřebiče teplé

Kompresor pracuje delší dobu, pokud je zapotřebí zchladit horké kusy potravin.

Vysoká teplota v místnosti

Pokud je teplota v místnosti příliš vysoká, zvýší to délku chodu kompresoru.

Dveře nejsou správně zavřené

Pokud nejsou dveře správně zavřené nebo pokud je dveřní těsnění poškozené, do chladničky nebo mrazničky se dostane teplý vzduch. To zvyšuje dobu chodu kompresoru.