Na displeji chladničky s mrazničkou je čára (“— “)

Naposledy aktualizován 07.01.2020 11:28

Problém:

  • Na displeji chladničky je čára “—“
  • Teplota v chladničce je nižší než 0°C

Platí pro:

  • Chladnička s mrazničkou
  • Chladnička

Řešení:

1. Zkontrolujte, zda spotřebič správně chladí

  • Změřte teplotu teploměrem ve sklenici vody uvnitř chladničky.
  • Chladnička funguje správně, je-li teplota v chladničce v rozmezí +4 to +5°C.
  • Základní teplota potravin je důležitější, než teplota vzduchu v chladničce, protože teplota vzduchu kolísá v průběhu každého chladícího cyklu (mezi nastartováním a zastavením kompresoru chladničky).
  • Vezměte na vědomí, že levnější teploměry se mohou lišit o ±1–2°C a víc. 
  • Upravte teplotu otáčením regulátoru teploty nebo ovládacím panelem.


2. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.