Poškození, prasknutí nebo otvor v chladničce s mrazničkou

Naposledy aktualizován 07.01.2020 11:32

Problém

  • Má mraznička / chladnička / chladnička s mrazničkou / vinotéka je poškozena.

Platí pro

  • Mraznička
  • Chladnička
  • Chladnička s mrazničkou
  • Vinotéka

Řešení

1. Pokud se při rozbalení spotřebiče objevilo poškození, obraťte se okamžitě na svého prodejce, abyste zjistili, zda byl poškozen během dodání.

Nepokoušejte se spotřebič zapojit nebo používat.    

2. Pokud jste poškození zjistili po instalaci a prvním použití, obraťte se na autorizovaného technika, abyste zjistili, zda byl spotřebič poškozen v průběhu instalace.

3. Jestliže k poškození došlo v důsledku něčeho, co bylo uloženo ve spotřebiči nebo z jiných mechanických příčin, otvor nebo prasklinu lze zakrýt víceúčelovým těsnícím prostředkem.

Těsnící prostředek musí být vhodný pro prostředí, ve kterém se ukládá potrava. 

4. Poškozené závěsy, osvětlení a další díly lze snadno vyměnit.  

Pokud budete chtít vyměnit díly sami, náhradní díly, příslušenství a produkty péče naleznete v našem e-shopu. 

5. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.