Rozmrazování chladničky a mrazáku

Naposledy aktualizován 29.07.2020 12:59

Závada

Rozmrazování chladničky a mrazáku

Vztahuje se k

 • volně stojící chladnička 
 • volně stojící chladnička s mrazákem
 • vestavná chladnička
 • vestavná chladnička s mrazákem
 • mrazák

Řešení

Odmrazování chladničky:

 1. Vypněte spotřebič a vypojte jej ze zásuvky.
 2. Ze spotřebiče vyjměte potraviny a zásuvky.
 3. Pokud je váš spotřebič vybaven kombinovaným kanálem pro odvod škrábaného ledu a vody, ujistěte se, že podél něj umístíte odkapávací misku.
 4. Odmrazte jakoukoliv nahromaděnou námrazu přirozeně ponecháním otevřených dveří.
 5. Vyčistěte a otřete vnitřek vašeho spotřebiče vlhkým hadrem.
 6. Demontujte vypouštěcí kanál a vložte zpět zásuvky.
 7. Zavřete spotřebič a zapojte jej zpět do napájení.
 8. Opět spotřebič zapněte a vyčkejte, dokud nedosáhne nastavené teploty. Obvykle to trvá čtyři až šest hodin.

Nikdy nepoužívejte ostré předměty k odstraňování námrazy. Mohlo by to způsobit vnitřní poškození nebo vést k úniku z chladicího systému.

Odmrazování mrazničky:

Mrazničku je zapotřebí odmrazit, když vrstva námrazy na bocích dosáhne tloušťky 10 – 15 mm. Mrazničku lze snadněji odmrazit, když je prázdná nebo obsahuje pouze několik kusů potravin.

Námrazu odstraníte následovně:

 1. Vypněte spotřebič.
 2. Z mrazničky vyjměte jakékoliv potraviny, zabalte je do několika vrstev papíru a uložte je na chladném místě.
 3. Nechte dveře otevřené, odstraňte vypouštěcí zátku a zachyťte vodu do misky. Použijte vhodnou škrabku k rychlému odstranění námrazy.
 4. Po dokončení odmrazování důkladně vytřete vnitřek mrazničky a vložte zpět vypouštěcí zátku.
 5. Zapněte spotřebič.
 6. Nastavte volič teploty na nejnižší teplotu a nechte spotřebič pracovat v tomto nastavení na dvě až tři hodiny.                      
 7. Vložte potraviny zpět do mrazničky.

Ke škrábání námrazy nikdy nepoužívejte ostré kovové předměty. Mohly by poškodit spotřebič. Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné umělé prostředky k urychlení odmrazování, pokud nejsou schváleny výrobcem. Pokud během odmrazování stoupne teplota zmražených potravin, může se zkrátit doba jejich použitelnosti.