Vnitřní osvětlení chladničky bliká nebo nefunguje.

Naposledy aktualizován 21.07.2020 12:47

Závada

Vnitřní osvětlení chladničky bliká nebo nefunguje.

Vztahuje se k

  • kombinovaná chladnička s mrazákem

Řešení

Pokud vnitřní osvětlení bliká nebo nefunguje, může být uvolněná nebo vadná žárovka. Řiďte se pokyny v návodu k použití ohledně utažení či výměny žárovky.

Blikající žárovka nebo LED může také značit příliš vysokou nebo nízkou okolní teplotu. Zkontrolujte teplotní klasifikaci na typovém štítku vašeho spotřebiče.

Správný provoz lze zaručit pouze u výrobků třídy SN při okolní teplotě v rozmezí 10 °C až 32 °C.

  • Třída N = 16–32 °C
  • Třída SN = 10–32 °C
  • Třída ST = 18–38 °C
  • Třída SN/T = 10–38 °C

Umístění informací o klimatické třídě na typovém štítku: