Z dávkovače nevychází žádný led

Naposledy aktualizován 01.08.2022 17:43

Tento problém má několik příčin:

Bez přívodu vody.

Ujistěte se, že je spotřebič připojen k hlavnímu zdroji vody. Poskytněte výrobníku ledu čas k výrobě ledu. Když je led hotový, dávkovač by měl fungovat.

Teplota mrazáku je nastavena příliš vysoko.

Nastavte mrazničku na nižší teplotu, aby se mohl rychle tvořit led. Když je led hotový, dávkovač by měl opět fungovat.

Dvířka dávkovače ledu byla držena nebo blokována na více než 4–5 minut.

Motor je přetížený. Pojistka přetížení motoru se resetuje za přibližně tři minuty po odblokování dvířek. Led bude poté opět dávkován.

Spotřebič byl po nějakou dobu vypnutý.

Led mohl roztát a znovu zmrznout kolem otvoru z důvodu nepříliš častého používání, výkyvům teploty nebo výpadku proudu. Vyjměte zásobník ledu, nechte rozmrazit jeho obsah a vyprázdněte jej. Zásobník vyčistěte, nechte vyschnout a poté jej vložte zpět. Když je nový led hotový, dávkovač by měl fungovat.

Dávkovač ledu je zablokovaný.

Kostky ledu se mohly zachytit mezi výrobníkem ledu a zadní stranou zásobníku na led nebo přimrznout a zablokovat tak dávkovač. V takovém případě by problém mělo vyřešit odstranění kostek ledu blokujících dávkovač.

Pokud je dávkovač vody pomalejší než obvykle, může být zanesená nebo zablokovaná kazeta filtru ledu a vody. V takovém případě by problém měla vyřešit výměna filtrů.

Výměna filtru: stiskněte, dokud vodní filtr nezaklapne na místo (měli byste slyšet dvě cvaknutí). Filtr musí být vyrovnaný se spotřebičem. Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití nebo příslušné uživatelské příručce.

Můj výrobník ledu netvoří dostatek ledu. 

Výrobník ledu dokáže vytvořit 1,8 až 2,7 kg ledu denně.

Pokud tomu tak není, měla by se k vyřešení problému vyměnit kazeta filtru ledu a vody.

Výměna filtru: stiskněte, dokud vodní filtr nezaklapne na místo (měli byste slyšet dvě cvaknutí). Filtr musí být vyrovnaný se spotřebičem. Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití nebo příslušné uživatelské příručce.

Můj výrobník ledu nepřestává tvořit led.

 Výrobník ledu je ovládán elektrickým kontaktem, který může být náhodně stlačen potravinami v mrazničce. Posuňte potraviny, které by mohly stlačovat kontakt, a odstraňte jakékoliv kostky ledu, které mohly nad kontakt přimrznout.

Můj výrobník ledu neodděluje kostky ledu. 

K tomu může dojít, když funkci kostek ledu často nepoužíváte. Vyjměte a zatřepejte zásobníkem na led, čímž oddělíte kostky ledu a vyřešíte tento problém.

Led z mého výrobníku ledu nepříjemně zapáchá nebo chutná. 

Led může převzít chuť nebo pach potravin uložených ve spotřebiči. Ujistěte se, že jsou potraviny těsně uzavřené a poté led vyhoďte a nastavte výrobník ledu na výrobu nové várky.

Pokud tento problém přetrvává, může být zapotřebí obecné vyčištění vnitřku spotřebiče. Rady ohledně účinného čištění naleznete v příslušné části návodu k použití.