Chladnička má mechanickou závadu nebo je poškozená

Naposledy aktualizován 30.07.2020 5:58

Závada

Chladnička má mechanickou závadu nebo je poškozená

Vztahuje se k

  • volně stojící chladnička
  • vestavná chladnička

Řešení

Pokud je poškozené nebo popraskané vnitřní obložení vašeho spotřebiče, k tomuto poškození mohlo dojít během přepravy, během instalace, předměty uloženými ve spotřebiči nebo externími mechanickými příčinami.

Pokud objevíte jakékoliv poškození při rozbalování spotřebiče:

Spotřebič nezapojujte a nepoužívejte.

Obraťte se na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, a uvědomte jej o poškození. Telefonní číslo prodejce naleznete na faktuře nebo dodacím listu. Poškození způsobené během přepravy nebo během instalace není kryté zárukou.

Pokud objevíte poškození po instalaci a použití spotřebiče: 

V tomto případě byste se měli obrátit na vašeho prodejce, abyste jej upozornili na objevené poškození.

Pokud bylo poškození způsobeno předměty uloženými ve spotřebiči nebo jinými mechanickými příčinami:

Jakákoliv popraskání lze snadno utěsnit pomocí univerzálního těsniva. Ujistěte se, že je těsnivo netoxické a vhodné pro oddíly sloužící k uchovávání potravin.

Pokud jsou jakékoliv závěsy, kolejničky nebo koše ohnuté, rozbité nebo nesouladné.

Použijte náš internetový obchod k objednání náhradních dílů nebo k zarezervování technika společnosti Electrolux k jejich výměně.