Na displeji chladničky je zobrazeno F7

Naposledy aktualizován 07.11.2019 12:51

Problém:

  • Chybové hlášení F6 nebo F7 na displeji mé chladničky / chladničky s mrazničkou

Platí pro:

  • Chladnička
  • Chladnička s mrazničkou

Řešení:

1. Zkontrolujte, zda nebyl odpojen přívod napájení do výrobku

2. Nenechávejte dveře otevřené na delší dobu

3. Zkontrolujte, že jsou dvířka trouby plně zavřená

4. Zkontrolujte, zda spotřebič správně chladí

  • Změřte teplotu teploměrem ve sklenici vody uvnitř chladničky.
  • Chladnička funguje správně, je-li teplota v chladničce v rozmezí +4 to +5°C.
  • Základní teplota potravin je důležitější, než teplota vzduchu v chladničce, protože teplota vzduchu kolísá v průběhu každého chladícího cyklu (mezi nastartováním a zastavením kompresoru chladničky).
  • Vezměte na vědomí, že levnější teploměry se mohou lišit o ±1–2°C a víc. 
  • Upravte teplotu otáčením regulátoru teploty nebo ovládacím panelem.


5. Je-li příčinou problému dočasně zvýšená teplota ve spotřebiči, chyba zmizí po několika hodinách, jakmile se teplota vrátí na normální hodnotu

6. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.