Na displeji mé chladničky bliká "0" nebo čtvereček

Naposledy aktualizován 07.11.2019 12:13

Problém:

  • Na displeji je vidět nebo bliká ""0"" nebo čtvereček.

Platí pro: 

  • Chladnička
  • Chladnička s mrazničkou
  • Mraznička

Řešení:

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Na displeji bliká ""0"" nebo čtvereček, což indikuje problém s čidlem teploty.

Doporučujeme si vyžádat návštěvu servisního technika.