Teplota v chladničce je příliš nízká

Naposledy aktualizován 07.11.2019 12:19

Problém:   

  • Málo se chladí, v chladničce je příliš chladno 
  • Teplota v chladničce je příliš nízká
  • Mraznička mrazí, uvnitř se tvoří námraza   

Platí pro:     

  • Chladnička
  • Chladnička s mrazničkou 

Řešení:   

1. Zkontrolujte, zda spotřebič správně chladí

  • Změřte teplotu teploměrem ve sklenici vody uvnitř chladničky.
  • Chladnička funguje správně, je-li teplota v chladničce v rozmezí +4 to +5°C.
  • Základní teplota potravin je důležitější, než teplota vzduchu v chladničce, protože teplota vzduchu kolísá v průběhu každého chladícího cyklu (mezi nastartováním a zastavením kompresoru chladničky).
  • Vezměte na vědomí, že levnější teploměry se mohou lišit o ±1–2°C a víc. 
  • Upravte teplotu otáčením regulátoru teploty nebo ovládacím panelem.  


2. Vypněte režim nakupování

Podívejte se do příručky, zda váš spotřebič má tuto funkci a jak ji můžete vypnout.

3. Zkontrolujte, zda je ventilátor ve spotřebiči vypnutý nebo zapnutý (pokud  váš spotřebič má ventilátor) 

Ventilátor můžete zkontrolovat tak, že na chvíli zavřete dveře a znovu je otevřete.

Ihned po otevření dveří můžete slyšet, zda ventilátor funguje a zda se nezastaví příliš brzy. 

4. Zkontrolujte, zda jsou šuplíky řádně zavřené/všechny je zasuňte

5. Má-li chladnička kryt/tlumič ventilátoru pro cirkulaci chladného vzduchu, který lze otevřít a zavřít, můžete jej zavřít

Kryt se obvykle nachází nad šuplíky nebo na zadní stěně nad šuplíky. 

6. Zajistěte, aby se žádné potraviny nedotýkaly zadní stěny spotřebiče

Přesuňte všechny položky, které se dotýkají zadní stěny, aby se na polici nedržela voda nebo led.

Zadní stěna se během chlazení bude mrazit, během automatického odmražování se bude led měnit na vodu.

Jestliže se nějaká věc dotýká zadní stěny během procesu odmražování, voda poteče na polici místo toho, aby volně plynula do odtokového kanálku.  

7. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.