Jak vyměnit kliku dveří (7DW)

Naposledy aktualizován 25.02.2021 10:04

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Kliky dveří mrazničky a chladničky

KROK 1 Pevně přidržte podpěry dveří a zatáhněte přímo nahoru.

KROK 2 Umístěte novou kliku dveří.

Vyrovnejte drážku podpěry madla a držáků na dveřích

KROK 3 Držte rukojeti a zaklapněte.

※ K zajištění zaklapnutí lze použít gumové nebo měkké kladivo