Jak změnit rukojeť vaší chladničky nebo mrazničky?

Naposledy aktualizován 23.05.2024 9:09

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Pokud si přejete vyměnit díly sami, najdete v našem internetovém obchodě náhradní díly, příslušenství a výrobky pro péči.

  • Demontujte police dveří
  • Pomocí šroubováku uvolněte horní a dolní závěs
  • Demontujte dveře
  • Odšroubujte staré závěsy
  • Zašroubujte nové závěsy na místě
  • Zkontrolujte funkčnost nových pantů na dveřích
  • Nasuňte závěsy přes šrouby na lednici
  • Našroubujte závěsy zpět na lednici


Stáhněte si instruktážní soubor níže:

212002099.pdf