Jak demontovat, namontovat a obrátit dveře a závěsy (1)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak vyměnit závěsy

NÁSTROJE:

Šroubovák s drážkou 6 × 300     

Šroubovák s křížovou hlavou 6 × 300     

8mm vnitřní šestihranný klíč


Krok 1

Vypíchněte horní stranu krytu spodního závěsu.

Krok 2

Sejměte kryt závěsu


Krok 3


Vyšroubujte šroubovákem kryt horního závěsu.

Krok 4

Vyšroubujte horní část závěsu.

Krok 5

Odšroubujte spodní část závěsu.

Krok 6

Vyměňte jej za nový závěs.

Při instalaci nových pantů a dveří se obráťte výše uvedenými postupy, věnujte však pozornost níže uvedeným bodům:

Krok 1

Ujistěte se, že je těsnění správně připojeno

Krok 2

Ujistěte se, že je těsnění správně připojeno.