Jak nainstalovat dveře a dveřní závěsy na chladicí zařízení

Naposledy aktualizován 23.03.2021 12:23

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


instalační videa vysvětlují, jak sestavit závěsy a dveře

Jak nainstalovat posuvné dveře chladničky + TOP - instalace na sloup

Jak nainstalovat posuvné dveře lednice - instalaci sloupu