Jak vyměnit dveře (1)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak vyměnit závěsy

NÁSTROJE:

Šroubovák s křížovou hlavou 6 × 300


Krok 1

Položte výrobek na rovný měkký povrch nebo podlahu.

Krok 2

Povolte 4 šrouby na spodním závěsu a sejměte spodní závěs.


Krok 3

Opatrně sejměte dveře a nahraďte je novými skleněnými dveřmi


Krok 4

Znovu připevněte spodní závěs a upevněte 4 šrouby, poté jednotku před použitím postavte alespoň na 12 hodin