Jak vyměnit dveře (7DW)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Dveře mrazničky a chladničky

NÁSTROJE


1. Šroubovák s křížovou hlavou

2. Vnitřní šestihranný klíč 10 mm

3. Stabilní stolička (vysoká asi 50 cm)

KROK 1

Odšroubujte (2 kusy) a sejměte horní kryt závěsu.

Mírně otevřete dvířka a vytáhněte přední kryt závěsu

KROK 2

Odpojte 2 pouzdra stisknutím zámku.

KROK 3

Odšroubujte uzemnění.

KROK 4

Vyšroubujte šroub horního závěsu klíčem.

KROK 5

Horní pant sundejte zepředu nahoru.

KROK 6

Demontujte dveře tažením dopředu a nahoru.

KROK 7

Umístěte nové dveře.

Nejprve vložte spodní pouzdro do spodní tyče závěsu.

KROK 8

Vyměňte horní závěs.

Nejprve zasuňte drážku závěsu do držáku a poté přední část zatlačte dolů, aby se vešla do horního pouzdra.

KROK 9

Vyměňte šroub závěsu a zemnicí šroub.

KROK 10

Znovu připojte pouzdra.

Nezapomeňte je připojit, dokud nezacvaknou zámky.

KROK 11

Nasaďte zpět kryt horního závěsu a zašroubujte jej (2 kusy).

Pro snadnou fixaci zaklapněte přední část krytu závěsu.

Spotřebiče s dávkovačem vody (EAL6140WOU, RMB56111NX, RMB76111NX, EAL6140WOW, EAL6240AOU, RMB66111NX, EAL6142BOX, RMB86111NX, RMB76121NX):


Před krokem 1 ve výše uvedených pokynech odstraňte ochrannou desku a vodní hadici (1a, 1b, 1c)

Po 11. KROKU podle výše uvedených pokynů vyměňte vodní hadici a kopací desku (obrázky 11a, b, c) po KROKU 11