Jak vyměnit polici (1)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak vyměnit polici


Chcete-li vyjmout kteroukoli z polic z oddílu kolejnice, posuňte police do polohy, kde je zářez dřevěné police přesně pod plastovým sloupkem, a poté ji zvedněte a vyjměte.

Chcete-li polici vyměnit, opakujte výše popsané kroky v opačném pořadí