Jak vyměnit polici (3)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


POHYBLIVÉ POLICE

Stěny chladicího oddílu jsou vybaveny řadou výsuvů, takže lze police umístit podle potřeby.

Abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu, nepohybujte skleněnou policí nad zásuvkou na zeleninu