Vyjmutí a instalace - vinotéky

Naposledy aktualizován 19.07.2023 12:23

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Při stěhování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné, aby je přemisťovaly dvě osoby.

Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že oprava svépomocí nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud není provedena správně

Vyjmutí a instalace - vinotéky

Vyjmutí polic

Spodní část police je vybavena dvojicí vodicích částí uprostřed a dvojicí háčků vzadu

Chcete-li vyjmout polici:

1. Zcela otevřete dvířka spotřebiče.

2. Vyhákněte jeden ze zadních háčků police.

K vyjmutí police stačí vyháknout pouze jeden zadní hák.

3. Polici lehce nadzdvihněte a vytáhněte ji ze spotřebiče.

Instalace polic

Umístění police zpět do původní polohy:

1. Kolejničky na obou stranách zatlačte zcela do spotřebiče.

2. Polici šikmo zasuňte do spotřebiče.

3. Vodicí části umístěte na kolejničky.

4. Na polici pevně zatlačte směrem dolů, aby se oba háčky zajistily na kolejničkách.

5. Polici nekolikrát vysuňte a zasuňte do spotřebiče, poté ji znovu pevně zatlačte směrem dolů a zkontrolujte, zda je správně zaháknutá na kolejničkách.

6. Zasuňte polici zpět do spotřebiče.

POZOR! Před uložením jakýchkoli lahví vína na police se ujistěte, že jsou správně zaháknuté

K uložení lahví používejte pouze dřevěné police.

Vyjmutí a instalace polic (60 cm spotřebič)

Vyjmutí polic

Chcete-li vyjmout polici:

1. Zcela otevřete dvířka vinotéky.

2. Vytáhněte polici.

3. Uchopte polici uprostřed, lehce ji nadzvedněte a vyjměte z vinotéky.

Instalace polic

Umístění police zpět do původní polohy:

1. Zcela vysuňte kolejničky police.

2. Umístěte zadní závěsy na kolejničky tak, aby zapadly na obě strany.

3. Vyrovnejte vodicí lišty vpředu

4. Pevně zatlačte zadní část police dolů a zkontrolujte, zda je správně umístěná a zajištěná na kolejničkách. Potom ji zasuňte zpět do spotřebiče

POZOR!

Před vložením lahví s vínem vína do polic se ujistěte, že jsou správně usazeny na kolejnicích.

Zkontrolujte možné nesprávné umístění police:

K uložení lahví používejte pouze dřevěné police.

Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.