Výměna vnitřních polic (7DW)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

1. Police na potraviny

KROK 1 Zvedněte polici dozadu.

KROK 2 Vytáhněte jej dopředu.

Dávejte pozor, abyste nepoškodili žebra vnitřní vložky držáky rámu police.

When Při montáži náhradního dílu postupujte v opačném pořadí

2. Police na zeleninové kufry

KROK 1 Vytáhněte polici dopředu.

KROK 2 Vytáhněte přední část nahoru.

Dávejte pozor, abyste nepoškodili žebra vnitřní vložky držáky rámu police.

When Při montáži náhradního dílu postupujte v opačném pořadí.