Jak vyměnit těsnění (1)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak vyměnit závěsy

NÁSTROJE:

Šroubovák s křížovou hlavou 6 × 300


Krok 1

Opatrně si lehněte skleněné dveře na měkkou ochranu

Krok 2

Vytáhněte těsnění ze 4 rohů.

Nainstalujte nový.

Instalace těsnění
Krok 3

Spusťte instalaci z rohu


Krok 4

Ujistěte se, že patka těsnění je zcela vtlačena do sedla těsnění.


Zkontrolujte, zda je těsnění správně vyrovnáno se sedlem těsnění.

Krok 5

Znovu připevněte dveře se skříní, ujistěte se, že je těsnění dobře připevněno ke dveřím