Jak vyměnit těsnění (7)

Naposledy aktualizován 22.03.2022 7:14

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Při stěhování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné, aby je přemisťovaly dvě osoby.

Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že oprava svépomocí nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud není provedena správně.

MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NESPRÁVNÁ INSTALACE MŮŽE ZPŮSOBIT IZOLAČNÍ ZTRÁTY A OHROZIT SPRÁVNOU FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.

DEMONTÁŽ TĚSNĚNÍ

  • Vytáhněte těsnění - začněte od rohu dveří
  • Postupně odstraňte těsnění ze stran dveří
  • Zcela odstraňte těsnění z celých dveří


INSTALACE TĚSNĚNÍ

  • Nejprve začněte instalovat všechny 4 rohy zatlačením na strany blízko každého rohu
  • Zatlačte na 4 strany počínaje od středu každé z nich
  • Po dokončení instalace přetáhněte prsty po všech stranách povrchu a zkontrolujte, zda nejsou nějaké nepravidelnosti
  • Jakékoli nepravidelnosti naznačují, že šipka není dobře zasunuta, a proto na ni znovu zatlačte