Výměna těsnění - vinotéky

Naposledy aktualizován 28.09.2023 10:34

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Při stěhování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné, aby je přemisťovaly dvě osoby.

Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že oprava svépomocí nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud není provedena správně

Vyměňte těsnění

1. Odstraňte těsnění

Otevřít dveře. Po přechodu na spodní stranu opatrně vytáhněte těsnění v horním rohu!

2. Vložte zpět těsnění

Vyjměte skleněná dvířka (2x šroub Torx20)!

Položte dveře na měkký materiál (např. EPS), přední stranou dolů a umístěte těsnicí kotvu do drážky dveří. Opatrně zatlačte zbytek těsnění dovnitř. Znovu nasaďte dvířka


Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.