Jak demontovat a sestavit koš Comfort Lift

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:40

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


1. Demontáž koše

K demontáži koše je nutné jej mít ve spodní poloze, jinak zvedací mechanismus koš zablokuje a není možné jej rozebrat.1- Stisknutím západky odstraníte plastovou zajišťovací část (přední zarážku)     

2 - Při stisknutém západce zatáhněte za plastový zámek.

3 - Tuto operaci proveďte na levé a pravé boční kolejnici     


4 - Vytáhněte koš co nejvíce ven, aniž byste museli otáčet zvedacím pohybem. Poté na každé straně vytáhněte západku o 1 cm proti středu myčky a současně vytáhněte koš minimálně o 1 cm.

5 - Posuňte kolejnice na obou stranách do vnitřku myčky a držte košík


2.      Sestava koše

Se zvedacím mechanismem ve spodní poloze

K sestavení koše je nutné jej mít ve spodní poloze, jinak se zvedací mechanismus srazí s košem a není možné jej sestavit.


1- Vložte koš na kolejnice vysunutím kolejnic a zasuňte koš dovnitř

2 - Ujistěte se, že je koš upevněn na zvedacím mechanismu

3 - Smontujte plastovou zajišťovací část

4 - Proveďte tuto operaci na levé a pravé boční kolejnici