Jak čistit, demontovat a sestavit ostřikovací ramena myčky

Naposledy aktualizován 02.12.2022 13:27

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak čistit, demontovat a sestavit ostřikovací ramena myčky

Viz instruktážní video

1. Vyjměte spodní koš

2. Otočte spodní ostřikovací rameno a vytáhněte jej

3. Vytáhněte horní koš

4. Otočte horním ostřikovacím ramenem a uvolněte jej stisknutím nahoru

5. Vyjměte horní koš

6. Otočte stropní stříkací rameno a uvolněte jej stisknutím nahoru

7. Očistěte otvory pomocí párátka

8. Opláchněte ostřikovací ramena vodou a osušte čistým hadříkem

9. Otočte horní část paže a dolní část paže zpět na místo