Jak čistit, demontovat a sestavovat střední ostřikovací rameno vaší myčky

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:40

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Montáž ostřikovacího ramene je opačný proces

Instruktážní video