Jak vyměnit odtokový filtr v mé myčce? (video)

Naposledy aktualizován 24.02.2021 13:40

Problém:

  • Jak vyměnit odtokový filtr v myčce?

Platí pro:

  • volně stojící myčka
  • integrovaná myčka

Rozlišení:

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

Viz instruktážní video:

1. Odpojte spotřebič.

2. Vysuňte spodní koš.

3. Otočte filtr doprava a vytáhněte jej.

4. Vložte nový filtr na místo a zajistěte jej otočením doleva.

  • V našem internetovém obchodě najdete náhradní díly, příslušenství a výrobky pro péči.
  • Podívejte se na kód PNC vašeho zařízení a zadejte jej do vyhledávače webového obchodu, kde najdete správné a originální náhradní díly pro váš přístroj.