Demontáž a montáž vlnovcového těsnění (4)

Naposledy aktualizován 10.03.2021 8:26
  • Veškeré práce prováděné uvnitř spotřebiče vyžadují specifické dovednosti a znalosti a smí je provádět pouze kvalifikovaný a autorizovaný servisní technik
  • Tato plošina není vybavena vypínačem ON / OFF.
  • Před přístupem k interním součástem odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
  • Některé součásti v mechanické části by mohly způsobit zranění, proto noste vhodnou ochranu a postupujte opatrně.
  • Před položením přístroje na bok vždy vyprázdněte veškerou vodu.
  • Pokud musí být spotřebič kvůli údržbě nebo z jiného důvodu položen na bok, položte jej na levou stranu, aby se zabránilo riziku zbytkové vody padající na hlavní desku s plošnými spoji.
  • Nikdy nepokládejte spotřebič na jeho pravou stranu (na stranu elektronického ovládání): část vody v dávkovači pracího prostředku by mohla vytéct na elektrické / elektronické součásti a způsobit jejich popálení


Jak vyměnit vlnovcové těsnění