Demontáž a montáž zásuvky na prací prostředky (TL) (3)

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

Jak rozebrat a sestavit zásuvku na prací prostředky

1 Obrázek pro import slov


2 Obrázek pro import slov


3 Obrázek pro import slov