Jak demontovat a sestavit automat na vodu

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak demontovat a sestavit automat na vodu

Sejměte ovládací panel (viz příslušný odstavec).

Obrázek pro import slov

Pomocí šroubováku zatlačte na jazýček upevňující dávkovač vody

na jedné straně,

Obrázek pro import slov

pak na druhé straně.

Obrázek pro import slov

Vyjměte dávkovač vody.

Obrázek pro import slov


Obrázek pro import slov

Před zásahem do zařízení umístěte nad buben ochranu, aby se zabránilo vniknutí malých částí dovnitř vany.

1. Ovládací panel

Obrázek pro import slov

Vložte šroubovák do bočních otvorů, jak je znázorněno na obrázku, nejprve na jedné straně a poté na druhé straně, vždy dbejte na to, abyste mezi skříň a šroubovák vložili ochranu, aby nedošlo k poškrábání barvy.

Chcete-li ovládací panel mírně rozšířit, uvolněte páčky směrem dolů a uvolněte spony, které jej upevňují na místě.

Obrázek pro import slov

Mírně zvedněte přední část ovládacího panelu.

Posuňte jej směrem dozadu.

2. Shromáždění

Zasuňte čepy vodicí lišty (1) umístěné na ovládacím panelu do kolejnic (2) na bočních stranách pračky.

Obrázek pro import slov

Otočte jej dopředu.

Zatlačte na ovládací panel dopředu, dokud se zcela nezachytí.