Jak demontovat a sestavit zásuvku na prací prostředek (FL Compact) (video)

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak rozebrat a sestavit zásuvku na prací prostředky

1. Zásuvku na prací prostředky pevně přitáhněte k sobě, dokud ji neuvolní zajišťovací prvek.

Obrázek pro import slov

Obrázek pro import slov

2. Položte zásuvku dnem vzhůru. Svorka umístěná na opačné straně (horní strana), jak je naznačeno šipkou, by měla být uvolněna.

3. Pomocí plochého šroubováku stiskněte svorku, jak je uvedeno níže.

Na fotografii níže je svorka v uvolněné poloze.

Obrázek pro import slov

4. Uvolněte západky umístěné na spodní straně

Na následujícím obrázku je zásuvka na prací prostředek oddělená od rukojeti

Obrázek pro import slov

Instruktážní video