Jak rozebrat a sestavit zásuvku na prací prostředek (FL) (AutoDose)

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak rozebrat a sestavit zásuvku na prací prostředek:

Otevřete zásuvku na prací prostředek. Západka (označená názvem „PUSH“) bude viditelná na levé straně.

Stiskněte západku („PUSH“), jak je znázorněno na obrázku, a vytáhněte zásuvku na prací prostředky.

Sejměte rukojeť stisknutím červeného tlačítka a posuňte rukojeť podle obrázku

Obrázek zobrazující rukojeť oddělenou od zásuvky na prací prostředky.

Vyměňte zásuvku na prací prostředky.


Během montáže vložte vodítko „A“ zásuvky na prací prostředek mezi kolejnice rukojeti a stěnu rukojeti „B“.

Posuňte rukojeť podle obrázku, dokud se červené tlačítko nevrátí do zamčené polohy.