Jak vyměnit filtr na vlákna vaší sušičky

Naposledy aktualizován 05.03.2024 11:35

Bezpečnost

Veškeré práce, které se mají provádět uvnitř spotřebiče, vyžadují specifické dovednosti a znalosti a mohou je provádět pouze kvalifikovaní a autorizovaní servisní technici

Tato plošina není vybavena vypínačem ON/OFF.

Než přistoupíte k vnitřním součástem, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odpojte napájení.

Některé součásti v mechanické části by mohly způsobit zranění, proto používejte vhodnou ochranu a postupujte opatrně.

Než spotřebič položíte na bok, vždy vyprázdněte veškerou vodu.

Pokud musí být spotřebič z důvodu údržby nebo z jiného důvodu umístěn na bok, položte jej na levou stranu, abyste zabránili riziku pádu zbytkové vody na hlavní obvodovou desku.


1. Otevřete dvířka

2. Vyjměte starý filtr ze zásuvky

3. Vložte nový filtr

4. Zavřete dvířka

A diagram of a machine Description automatically generated

A drawing of a machine Description automatically generated

NEPOUŽÍVEJTE sušičku bez filtru!