Během nebo po skončení cyklu je v myčce příliš mnoho pěny

Naposledy aktualizován 16.09.2020 8:48


Problém:

  • Pěna v mycí sekci
  • Pěna vyjde ze dveří myčky
  • Na displeji se zobrazí chybová zpráva i30

Platí pro:

  • Integrované myčky nádobí
  • Volně stojící myčky nádobí

Řešení:

1. Vyčistěte vnitřek myčky pouze čistou vodou bez čisticích prostředků, proveďte krátký cyklus bez nádobí a čisticích prostředků.

2. Nepoužívejte žádné podpůrné čisticí prostředky.

Do myčky používejte pouze sůl, leštidlo a mycí prostředek. 

3. Před vložením do myčky nádobí odstraňte všechny částice jídla, které se nacházejí na nádobí.