Displej myčky nádobí je poškozen

Naposledy aktualizován 16.09.2020 9:05

Problém:

  • Displej myčky nádobí je poškozen 

Platí pro:

  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 

Řešení:

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chcete-li vyměnit poškozenou součást, doručujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.          

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.