Dvířka myčky nádobí nezůstanou otevřená

Naposledy aktualizován 08.01.2020 8:39

Problém:

  • Dvířka myčky nádobí nezůstanou otevřená 

Platí pro:

  • Integrovanou myčku nádobí

Řešení:

1. Pro dvířka myčky nádobí bez osazených kuchyňských dvířek je normální, že nezůstávají otevřená.

Jsou znovu zavřena pomocí pružin na závěsech.  

Pokud se jedná o vestavnou myčku nádobí a nejsou připojena žádná kuchyňská dvířka, nebude možné dvířka myčky otestovat.