Dvířka myčky nádobí se nezavírají správně nebo jsou zkroucená

Naposledy aktualizován 16.09.2020 9:38

Problém:

  • Dvířka myčky nádobí se nezavírají správně nebo jsou zkroucená. Nesprávně seřízené zámky a/nebo závěsy mohou vést k tomu, že se dvířka myčky nádobí nebudou zavírat správně, nebo se zkroutí. 

Platí pro:

  • Integrovanou myčku nádobí 

Řešení:

1. Obraťte se na technika, který spotřebič instaloval, abyste se ujistili, že jsou zámek a dvířka instalovány v souladu s návodem k instalaci  

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.