Dvířka myčky se náhle zavřou

Naposledy aktualizován 08.01.2020 8:42

Problém:

  • Dvířka myčky se náhle zavřou.
  • Dvířka myčky se samy zavřou - spotřebič nelze naplnit

Platí pro:

  • Vestavnou myčku nádobí

Řešení:

1. Bude třeba instalovat vnější dvířka, aby závěsy dobře fungovaly.

Více informací naleznete v pokynech k instalaci, které jsou dodány spolu se spotřebičem.

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.