Jak nakládat a vykládat myčku?

Naposledy aktualizován 22.05.2020 12:54

Otázky:

 • Jak vkládat a vyjímat nádobí? 

Platí pro:

 • Integrovanou myčku nádobí 
 • Volně stojící myčku nádobí 

Obecné tipy pro vkládání a vyjímání nádobí:

 • Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, které lze mýt bezpečně v myčce. 
 • Do myčky nádobí nedávejte žádné nádobí vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku, cínu nebo mědi. 
 • Do myčky nedávejte předměty, které mohou nasáknout vodu (houbičky, hadry). 
 • Před vložením do myčky z nádobí odstraňte zbytky jídla. 
 • Přischlé zbytky jídel snadno odstraníte, když hrnce a pánve necháte před vložením do myčky nádobí odmočit ve vodě. 
 • Duté předměty (jako např. šálky, sklenice a hrnce) vkládejte otvorem směrem dolů. 
 • Ujistěte se, že příbory a talíře, apod. nejsou umístěny příliš blízko sebe. 
 • Promíchejte lžíce s dalšími příbory. 
 • Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají. 
 • Malé předměty vložte do košíčku na příbory. 
 • Lehké kusy vložte do horního koše. 
 • Ujistěte se, že se nemohou pohybovat. 
 • Před spuštěním mycího programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte vychladnout. 
 • Nejprve vyprázdněte spodní koš a teprve potom horní.