Myčka nádobí 3x pípne nebo 3x blikne LED kontrolka

Naposledy aktualizován 08.01.2020 8:48

Vydání:  

  • Myčka nádobí 3x pípne nebo 3x blikne LED kontrolka   

Platí pro:

  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 

Rozlišení:

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud myčka nádobí 3x pípne, nebo 3x blikne LED kontrolka, signalizuje to netěsnost a shromažďování vody v dolní části spotřebiče.   

K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.    

Upozornění: Vypněte přívod vody do myčky nádobí, abyste zabránili vyplavení.      

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.