Myčka nádobí poškozená při dodání

Naposledy aktualizován 21.07.2020 11:12

Závada

Myčka nádobí poškozená při dodání

Vztahuje se k

  • volně stojící myčka nádobí
  • vestavná myčka nádobí

Řešení

Objevení poškození při rozbalování spotřebiče:

Nepokoušejte se spotřebič zapojit nebo používat.

  • Obraťte se okamžitě na prodejce spotřebiče, abyste jej upozornili, že byl spotřebič poškozen během dodání. Telefonní číslo prodejce naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Objevení poškození po instalaci / prvním použití: 

  • Obraťte se na prodejce vašeho spotřebiče, abyste jej upozornili na poškození.

Žádost o servis:

  • Je-li to možné, uveďte při kontaktu autorizovaného servisního střediska poškozenou součást.
  • Náhradní díly jsou dostupné v našem internetovém obchodě.