Myčka nádobí zobrazuje chybové hlášení i60

Naposledy aktualizován 14.03.2024 8:28

Problém:

  • Myčka nádobí zobrazuje chybové hlášení i60 

Platí pro:

  • integrovanou myčku nádobí
  • volně stojící myčku nádobí

Řešení:

1. Ujistěte se, že teplota přiváděné vody nepřesahuje 60°C.

2. Resetujte spotřebič.  

  • Odpojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji poté zpět. 
  • Také můžete vypnout proud pomocí pojistek či jističe. 
  • Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený. 
  • Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej. Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen. 


3. Zkontrolujte, zda spotřebič zobrazuje stejnou chybovou zprávu znovu, nebo zda se změnila.  

Pokud spotřebič zobrazuje odlišný chybový kód, zkontrolujte kód v uživatelské příručce, protože vám pomůže při odstraňování poruch.

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko. 

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.       

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.