Myčka nádobí zobrazuje chybové kódy AL5, C1, F1, i10 nebo i11, jednou zapípá nebo jednou zabliká kontrolka.

Naposledy aktualizován 15.12.2022 8:40

Problém:

 • Myčka nádobí zobrazuje chybové kódy AL5, C1, F1, i10 nebo i11, jednou zapípá nebo jednou zabliká kontrolka. 
 • Signalizuje to problém s přívodem vody. 

Platí pro:

 • Volně stojící myčku nádobí
 • Integrovanou myčku nádobí 

Řešení:

1. Zkontrolujte přívod vody.  

 • Zkontrolujte domácí rozvod vody, například otevřením kohoutu.
 • Pokud voda neteče, obraťte se na dodavatele vody.  


2. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohout k myčce nádobí zcela otevřený  

 • Pokud je přívodní kohout zavřený, vypněte napájení myčky nádobí a vodovodní kohout zcela otevřete.
 • Myčku nádobí znovu zapněte a zvolte program.
 • Stisknutím tlačítka start myčku nádobí spustíte.  


3. Zkontrolujte, zda nepoužíváte více spotřebičů s přívodem vody  

 • Pokud je v provozu více spotřebičů s přívodem vody, může se to u myčky nádobí projevit sníženým tlakem.
 • Zkuste myčku nádobí používat, když není v provozu žádný jiný spotřebič závislý na přívodu vody.  


4. Zkontrolujte tlak přívodu vody.  

 • Zkontrolujte, zda z jednoho vodovodního kohoutu naplníte 10litrový kbelík do 1 minuty nebo 5litrový kbelík do 30 sekund.
 • Pokud ne, je tlak vody pro provoz myčky nádobí příliš nízký a měli byste se obrátit na svého dodavatele vody.  


5. Zkontrolujte, zda přívodní hadice není zauzlovaná nebo zkroucená.  

 • Pokud je přívodní hadice ohnutá, zkroucená nebo poškozená, okamžitě myčku nádobí odpojte a přívod vody vypněte.
 • Pokud je hadice poškozená, musí spotřebič prohlédnout a opravit technik.  


6. Zkontrolujte, že není zanesený filtr v přívodní hadici  

 • Filtr v přívodní hadici se nachází v konektoru vedle kohoutu/ventilu.
 • Před odpojením přívodní hadice zavřete vodovodní kohout.
 • Vstupní filtr musí být čistý a bez vodního kamene.
 • Viz uživatelskou příručku, kde jsou podrobné pokyny k vyjmutí a čištění filtru.
 • Po vyčištění filtru a jeho opětovném umístění přívodní hadici zapojte, zvolte program a spusťte jej.  


7. Vyčistěte vypouštěcí systém  

Přesvědčte se, jestli 

 • Filtry jsou čisté.
 • Informace o čištění a údržbě naleznete v návodu k použití.
 • Výpustná trubice je ve správné výšce vzhledem k podlaze. 
 • Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem.  


8. Zkontrolujte, že byla z odtoku výlevky odstraněna zaslepovací zátka. (Pokud byla myčka nedávno instalována nebo přesouvána.)  

Zaslepovací zátku je třeba odstranit ze zápachové uzávěrky.

Otevřete přívod v místě, kde je vypouštěcí hadice připojená k zápachové uzávěrce, odstraňte zaslepovací zátku a znovu zapojte přívod zápachové uzávěrky.  

9. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.