Myčka nádobí zobrazuje chybový kód C2, F2, i20, AL6, 2x pípne nebo 2x blikne kontrolka LED

Naposledy aktualizován 10.02.2023 9:11

Problém:

  • Myčka nádobí zobrazuje chybový kód C2, F2, i20 nebo AL6 
  • Myčka nádobí 2x pípne nebo 2x blikne kontrolka LED
  • Myčka nádobí nevypouští vodu 

Platí pro:

  • Vestavnou myčku nádobí 
  • Volně stojící myčku nádobí 

Řešení:

1. Ujistěte se, že není zanesený sifon  

2. Ujistěte se, že není zanesený filtr ve vypouštěcí hadici  

3. Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů  

 

4. Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalovaná:  

  • Délka vypouštěcí hadice nesmí být větší než 400 cm. 
  • Výška přípojného bodu vypouštěcí hadice musí být mezi 40 až 85 cm od podlahy. 
  • Hadice není poškozená, přiskřípnutá nebo přehnutá  

dish.png

5. Zkontrolujte, že byla z odtoku výlevky odstraněna zaslepovací zátka. (Pokud byla myčka nedávno instalována nebo přesouvána.)  

  • Zaslepovací zátku je třeba odstranit ze zápachové uzávěrky.
  • Otevřete přívod v místě, kde je vypouštěcí hadice připojená k zápachové uzávěrce, odstraňte zaslepovací zátku a znovu zapojte přívod zápachové uzávěrky.  

6. Obraťte se na autorizované servisní středisko  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika    

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.