Myčka nádobí zobrazuje chybový kód i40, i43 a i44

Naposledy aktualizován 08.01.2020 9:07


Problém

  • Myčka nádobí zobrazuje chybový kód i40, i43 or i44.

Platí pro

  • vestavnou myčku nádobí
  • volně stojící myčku nádobí

Řešení

1. Zkontrolujte, zda jsou čisté filtry

Špinavé filtry zpomalují průtok vody, což vede k neuspokojivým výsledkům mytí nádobí. Pravidelně je kontrolujte a čistěte.

Informace o čištění a údržbě naleznete v návodu k použití. 

2. Resetujte spotřebič

  • Odpojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji poté zpět.
  • Také můžete vypnout proud pomocí pojistek či jističe.
  • Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený.
  • Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej.
  • Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen.


3. Zkontrolujte, zda spotřebič zobrazuje stejnou chybovou zprávu znovu, nebo zda se změnila

Pokud spotřebič zobrazuje odlišný chybový kód, zkontrolujte kód v návodu k použití, protože vám pomůže při odstraňování poruch. 

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.