Myčka nádobí zobrazuje chybový kód iF0, iFo nebo iF1

Naposledy aktualizován 08.01.2020 9:10

Problém:

 • Myčka nádobí zobrazuje chybový kód iF0, iFo nebo iF1  

Platí pro:

 • vestavnou myčku nádobí 
 • volně stojící myčku nádobí  

Řešení:

1. Resetujte spotřebič  

 • Odpojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji poté zpět. 
 • Také můžete vypnout proud pomocí pojistek či jističe. 
 • Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený. 
 • Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej.
 • Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen. 


2. Zkontrolujte, zda spotřebič zobrazuje stejnou chybovou zprávu znovu, nebo zda se změnila  

 • Pokud spotřebič zobrazuje odlišný chybový kód, vyhledejte kód v uživatelské příručce, protože vám pomůže při odstraňování poruch.


Pokud spotřebič i po resetování zobrazuje kód iF0, iFo nebo iF1:  

3. Zkontrolujte přívod vody  

Zkontrolujte domácí rozvod vody, například otevřením kohoutu.

Pokud voda neteče, obraťte se na dodavatele vody.  

4. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohout k myčce nádobí zcela otevřený  

Pokud je přívodní kohout zavřený, vypněte napájení myčky nádobí a vodovodní kohout zcela otevřete.

Myčku nádobí znovu zapněte a zvolte program.

Stisknutím tlačítka start myčku nádobí spustíte.  

5. Zkontrolujte, zda nepoužíváte více spotřebičů s přívodem vody 

Pokud je v provozu více spotřebičů s přívodem vody, může se to u myčky nádobí projevit sníženým tlakem.

Zkuste myčku nádobí používat, když není v provozu žádný jiný spotřebič závislý na přívodu vody.  

6. Zkontrolujte tlak přívodu vody  

 • Zkontrolujte, zda z jednoho vodovodního kohoutu naplníte 10litrový kbelík do 1 minuty nebo 5litrový kbelík do 30 sekund. 
 • Pokud ne, je tlak vody pro provoz myčky nádobí příliš nízký a měli byste se obrátit na svého dodavatele vody.  


7. Zkontrolujte, zda přívodní hadice není zauzlovaná nebo zkroucená  

Pokud je přívodní hadice ohnutá, zkroucená nebo poškozená, okamžitě myčku nádobí odpojte a přívod vody vypněte.

Pokud je hadice poškozená, musí spotřebič prohlédnout a opravit technik.  

8. Zkontrolujte, že není zanesený filtr v přívodní hadici  

 • Filtr v přívodní hadici se nachází v konektoru vedle kohoutu/ventilu.
 • Před odpojením přívodní hadice zavřete vodovodní kohout. 
 • Vstupní filtr musí být čistý a bez vodního kamene.
 • Viz uživatelskou příručku, kde jsou podrobné pokyny k vyjmutí a čištění filtru. 
 • Po vyčištění filtru a jeho opětovném umístění přívodní hadici zapojte, zvolte program a spusťte jej.  


9. Vyčistěte vypouštěcí systém  

Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky: 

 • Filtry jsou čisté. Informace o čištění a údržbě naleznete v uživatelské příručce. 
 • Výpustná trubice je ve správné výšce vzhledem k podlaze. Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, který byl dodán s vaším spotřebičem.  


10. Zkontrolujte, že byla z odtoku výlevky odstraněna zaslepovací zátka. (Pokud byla myčka nedávno instalována nebo přesouvána.)  

Zaslepovací zátku je třeba odstranit ze zápachové uzávěrky.

Otevřete přívod v místě, kde je vypouštěcí hadice připojená k zápachové uzávěrce, odstraňte zaslepovací zátku a znovu zapojte přívod zápachové uzávěrky.  

11. Obraťte se na autorizované servisní středisko  

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.  

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.