Myčka se nezapne, na panelu nesvítí žádné světlo

Naposledy aktualizován 07.09.2020 14:39

Problém:

  • Myčka se nezapne, na panelu nesvítí žádné světlo

Platí pro:

  • Integrovaná myčka nádobí
  • Volně stojící myčka

Řešení:

1. Zkontrolujte možné problémy s napájením.

  • Ujistěte se, že je spotřebič zapojený a zapnutý.
  • Připojte další zařízení do stejné zásuvky a zjistěte, zda je k dispozici napájení.
  • Pokud zásuvka nefunguje, obraťte se na místního elektrikáře.

2. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka nebo shozený jistič.

  • Resetujte jistič nebo vyměňte pojistku.
  • Vypínač můžete resetovat stisknutím spínače do polohy "ON".

3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud výše uvedené návrhy problém nevyřeší, doporučujeme požádat o návštěvu servisního technika.