Myčka zobrazuje chybovou zprávu i30, stále se vypouští

Naposledy aktualizován 15.03.2024 12:17

Závada

  • Myčka nádobí zobrazuje chybové hlášení i30
  • Myčka nádobí 3x pípne nebo 3x blikne LED kontrolka
  • Myčka nádobí neustále vypouští

Vztahuje se k

  • Integrovanou myčku nádobí
  • Volně stojící myčku nádobí

Řešení

Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Na displeji se zobrazí i30

1. Vypněte přívod vody do myčky nádobí, abyste zabránili vyplavení.

2. Nechte čerpadlo běžet ještě cca 30 minut, aby se pokusilo odčerpat vodu.

3. Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně.

4. Ujistěte se, že jsou koše naplněny dle pokynů v návodu k použití

3. Zkontrolujte ostřikovací ramena, zda jsou všechny otvory čisté, pokud jsou ucpané, vyčistěte je dle návodu k použití.

4. Zkontrolujte, zda není poškozené těsnění dveří.

5. Zkontrolujte, zda je čistý filtr ve spodní části myčky - dle návodu níže.
Pokud myčka stále zobrazuje chybový kód, kontaktujte zákaznický servis

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést. 

Příčina

  • protipovodňová ochrana byla aktivována - kód chyby i30
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.