Myčka zobrazuje chybovou zprávu i30, stále se vypouští

Naposledy aktualizován 31.12.2022 17:23

Závada

  • Myčka nádobí zobrazuje chybové hlášení i30
  • Myčka nádobí neustále vypouští

Vztahuje se k

  • Integrovanou myčku nádobí
  • Volně stojící myčku nádobí

Řešení

1. Vypněte přívod vody do myčky nádobí, abyste zabránili vyplavení.

2. Nechte čerpadlo běžet ještě cca 30 minut, aby se pokusilo odčerpat vodu.

3. Zkontrolujte ostřikovací ramena, zda jsou všechny otvory čisté, pokud jsou ucpané, vyčistěte je dle návodu k použití.

4. Zkontrolujte, zda není poškozené těsnění dveří.

5. Zkontrolujte, zda je čistý filtr ve spodní části myčky - dle návodu níže.
Obraťte se na kontaktní centrum a sjednejte si výjezd autorizovaného servisního technika.

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést. 

Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.